Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vánoce s E.onem

25. 3. 2013


 

 

         1.jpg
 


 

Krizové centrum pro matku a dítě poskytuje svoje služby matkám s dětmi (mladistvými), kteří se ocitly v těžké životní situaci. Většinou jde o neúplné rodiny s nižšími příjmy, s nižším sociálním statusem, s nižší úrovní vzdělání a více ohrožené sociálně-patologickými jevy. K tomu přistupuje také fakt, že nezanedbatelná část našich klientů patří k romské minoritě,  což je další faktor, který je do značné míry znevýhodňuje při procesu integrace.

Dobře víme, že děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí bývají ve významně nižší míře vystavovány smyslovým a jiným podnětům stimulujících jejich rozvoj. Proto je naší prioritou pravidelné organizování volnočasových aktivit. Ačkoliv práci s dětmi věnujeme hodně času, naše možnosti jsou limitovány finančními prostředky, které nám často schází zejména na aktivity, které mohou dětem zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.

 

Jsem velmi potěšena, že se nám podařilo získat finanční prostředky od společnosti E.on, a to ve výši 10.000,- Kč. Tyto byly použity na aktivity směřující k podporování lidových tradic, vážících se k vánočním svátkům. Prostřednictvím nevšedních zážitků jsme dětem umožnili navštívit místa, která ačkoliv jsou všeobecně známá, byla pro naše děti úplně nová.


Projekt Vánoce s E.onem začal výrobou adventního kalendáře, který každý den až do Štědrého večera přináší dětem drobnou sladkost.

Naše první vánoční kroky vedli do Českých Budějovice, kde jsme s dětmi navštívili Planetárium – výstavu magický vesmír, mléčný bar a samozřejmě adventní trhy, kde si děti mohly prohlédnout lidová řemesla a vyzkoušet si některé z technik zdobení perníčků, výroby adventních věnců apod. Tyto zkušenosti mohly aplikovat o několik dní později, když si společně s maminkami vyrobily svůj adventní věnec. Do výroby adventních věnců byli zapojeni také naši terénní klienti s dětmi se kterými i po jejich odstěhování z našeho zařízení spolupracujeme.

Vzhledem k tomu, že jsme dětem chtěli umožnit kontakt se společenským prostředím nemohla na programu chybět návštěva divadla. A jaké jiné představení by měly děti vidět o Vánocích než to s vánoční tematikou. Hra Vánoční abeceda měla u dětí velký úspěch.

 

K Vánocům neodmyslitelně patří vánoční cukroví. I kuchaření tedy bylo náplní projektu. Děti společně s maminkami napekly a ozdobily vánoční perníčky.

 

Poslední kroky nás s dětmi zavedli do výstavní síně galerie Pod žábou, kde se konala zvonečková dílna. Děti měly možnost vyrobit si skleněný zvoneček. Za úžasné spolupráce korálkářky slečny Horákové a lektory paní Ondřichovské vznikaly v rukách dětí vánoční skvosty. 
Návštěvě této dílny předcházela výprava za vánočním stromkem a bujaření na lidovém jarmarku.

 

Část finančních prostředků byla věnována také romským dětem z Českých Budějovic na podporu Mikulášské besídky konané dne 08.12.2012 v restauraci U tří mušketýrů. Toto rozhodnutí jsme učinili za základě našeho přesvědčení, že není důležité jaké děti peníze dostanou, ale jakou radost a pomoc pro ně budou znamenat.

 

 

Kvalitativní výstupy projektu

·         smysluplné využití volného času a uspokojování základních lidských potřeb

·         podpora a udržování lidových tradic

·         všestranný rozvoj osobnosti dítěte

·         rozvoj schopnosti spolupracovat a respektovat práci druhých

·         lepší orientace ve společenském prostředí

·         předávání kulturních hodnot

 

 

 

 

 

 

 

 

2.jpg

 

 

 

 

 

 

4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

1.jpg